Stručná informácia o programe (SK)

Úvodná stránka  Anglická verzia

Robot Emil je voľne šíriteľný program pre deti,  ktorý formou hry rozvíja algoritmické myslenie.

Nadväzuje na tradíciu milého a svojho času veľmi populárneho programu Karel-3D pre mikropočítače PMD-85.

 

Prostredie Robota Emila  na platforme Windows XP je v porovnaní s klasickým "Karlom" rozšírené o veľa nových možností,

zachováva však  jednoduchosť  a zrozumiteľnosť     

 

Robotík sa môže pohybovať po trojrozmernej miestnosti pomocou jednoduchých  príkazov

 

 

 

   krok       - (dopredu alebo dozadu)

   otočenie - (doľava, doprava, čelom-vzad,  alebo s udaním smeru na sever - juh - východ - západ) 

   na políčku pred sebou vie 

 

   položiť   tehlu voliteteľného tvarufarby           

   položiť   dvere

   zafarbiť tehlu,  dlaždicu  na podlahe alebo  na stene.

 

   alebo naopak odobrať tehlu , rozobrať dvere , odfarbiť tehlu, dlaždicu na podlahe, stene atď.

 

Z tehličiek môže vytvárať v miestnosti  rôzne stavby,  z malieb  na stenách alebo na podlahe farebné mozaiky a vzory. 

 

 

 

 

Emil  na  rozdiel  od  Karla  môže pracovať  v  "gigantických" miestnostiach veľkosti až do 32 x 32 x 48 dlaždíc,

môže  klásť tehly šiestich  tvarov  ľubovoľnej farby a odtieňa,  vrátane priehľadných,  môže  v  stavbách  vyrábať

priechody v podobe dverí  a  tunelov,  pomocou  priehľadných tehál vie  napodobiť okná, pomocou šikmých tehál

strechy,  pomocou  maľby na dlaždiciach trávniky, jazierka alebo chodníky a  podobne,  takže poskytuje väčší

priestor pre detskú tvorivosť.

 

 

 

Postavu robotíka  možno oládať tlačidlami, ktoré priamo vykonávajú jednotivé príkazy na scéne

 

 

aj spustením programu , zloženého zo zapísaných príkazov. 

 

Pri ovládaní tlačidlami sa postupne vykonávané príkazy zapisujú do programového okienka  -  zaznamenajú sa

ako program,  ktorý možno spustiť. Deti sa  tak rýchlo  naučia  používať  základné príkazy,  upravovať text 

programu a spúšťať ho:

 

 

Aktuálny program, zapísaný v programovom okne,  sa dá spustiť tlačidlom  a  zastaviť tlačidlom 

 

 

Program možno spustiť nastaviteľnou rýchlosťou aj krokovať po jednotlivých príkazoch, pričom sa označuje aktuálne

vykonávaný príkaz v programovom okne.  Prehľadné trasovanie programu v kombinácii s vizuálnym efektom na scéne

je vynikajúcou pomôckou pre pochopenie príkazov, pre učenie programovania, aj pre ladenie zložitých programov.   

 

 

 

V programovom režime môže Emil využiť veľa ďalších príkazov -  vie  vyhodnocovať jednoduché podmienky,

nastavovať, ztmavovať a zosvetľovať farby, spočítavať objekty, prenášať časti stavieb pomocou  "tehlového zásobníka" atd.     

Možno samozrejme tiež definovať vlastné príkazy, zapísané ako podprogramy volateľné zadaným názvom.   

 

Programy  a miestnosti s vytvorenými  stavbami  možno nezávisle ukladať do diskových súborov,

znovu načítavať a editovať. 

 

 

Programy sa ukladajú  ako  súbor s príponou  *.prg      ( textový súbor, editovateľný v akomkoľvek textovom editore)

Miestnosti sa  ukladajú ako  súbor s príponou  *.room ( binárny súbor )

 

Programovací jazyk Robota Emila bol zjednodušený  tak, aby  ho  pochopili aj  deti ktoré nikdy nič neprogramovali,

avšak aby sa syntaxou  čo najviac podobal moderným programovacím jazykom (Pascal, C, Java ...)

Je zbavený karlovských prefixov, ukončovačov, hviezdičiek a apostrofov -  existujú len príkazy jednotného formátu

a blokové zátvorky, nič viac. 

 

Vďaka tomu sa deti nemusia učiť nijakú neobvyklú syntax, a  prípadný prechod na programovanie v Pascale, C++ alebo Jave

im bude pripadať celkom prirodzený.

 

 

Scéna, na ktorej sa Emil pohybuje, je zapamätaná ako skutočný priestorový model

 

 

Do prostredia trojrozmernej  miestnosti môžme nazerať  pomocou kamery zo všetkých smerov nad podlahou,

a sledovať tak Emila pri práci, aj keď buduje  niečo za stenou , alebo v tuneli.

 

Steny miestnosti pri náhľade kamery spoza steny automaticky spriehľadnejú, je možné tiež steny miestnosti dočasne úplne skryť,

a zobraziť len podlahu. Priblížením kamery možno sledovať detaily až na úroveň tehly

 

Aktuálny pohľad do miestnosti sa dá  tiež "odfotografovať" tlačidlom     a uložiť ako obrázok do súboru.

 

 

Voľbu miestnosti a pohľad kamery možno ovládať tlačidlami,  alebo  -  v  prípade  potreby  aj   programovo.

To znamená, že Emil sám vie počas behu programu načítať niektorú z uložených  miestností alebo novú prázdnu miestnosť definovanej veľkosti, a počas činnosti v nej riadiť pozíciu kamery pomocou programových príkazov.  Týmto spôsobom sú spravené aj niektoré ukážkové programy.

 

 

 


 

 

Súčasťou aplikácie je interaktívny help a 20 vybraných ukážkových programov v "jazyku" Robota Emila s komentovanými postupmi,

ktoré na príklade jednoduchých "robotích" algoritmov vysvetľujú základ programovacích jazykov  -  vetvenie, cyklus, podprogramy atd..  

Najjednoduchšie programy pre Emila dokážu pochopiť a zapísať aj šikovnejšie deti predškloského veku.

Náročnejšie ukážky demonštrujú, ako môže Emil ľahko a elegantne vytvárať zložitejšie konštrukcie s využitím podprogramov,

pričom každá ukážka vysvetľuje nejaký zaujímavý postup z programátorských techník (hľadanie cesty v labyrinte, presúvanie šachových

figúriek pomocou zásobníka, ...)  grafická ilúzie a triky (zrkadlo, animácia v Emilovom kine, stúpajúce výťahy) atd.      

 

Prostredie Robota Emila poskytuje deťom priestor pre množstvo ďalších nápadov.

 

 

Kompletný program v slovenskej, českej alebo anglickej verzii si môžte stiahnuť z domovskej stránky.

alebo tu:

 

Robot_Emil_Install_SK - slovenská verzia

Robot_Emil_Install_CZ - česká verzia

Robot_Emil_Install_EN - anglická verzia

 

Pre školy, žiakov, študentov a nekomerčné domáce použitie je zdarma.

 

Na preklad programov v "Emilovom jazyku" - medzi národnými jazykovými verziami SK, CZ, EN slúži Emilov prekladový slovník, ktorý si na tejto stránke môžte stiahnuť tiež.

 

 

Aplikácia beží na počítačoch s operačným systémom MS Widows XP (a novších) s podporou .NET 2.0 (a novšie verzie)

 

Ak  váš Windows ešte nemá nainštalovanú podporu prostredia .NET (zistíte tak, že program Robota Emila sa nespustí, a ponúkne len okno s chybovou hláškou)  stiahnite  si tiež súbor dotnetfx.exe (inštalačný program dot-net runtime 2.0) a spustite ho.

S podporou .NET už robot bude fungovať.

 

 

Veľa zábavy s Emilom praje Autor.